Kittysplit Privacybeleid

Kittysplit is ontworpen om zo min mogelijk persoonlijke gegevens te gebruiken. Het is zelfs mogelijk om Kittysplit te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Persoonlijke gegevens van gebruikers van Kittysplit.com

De maker van een kitty heeft de mogelijkheid om een e-mailadres op te geven. Deelnemers aan een kitty kunnen worden ingevoerd met hun volledige naam, waardoor ze persoonlijk identificeerbaar zijn.

Kittysplit verwerkt deze persoonsgegevens voor het leveren van haar diensten (kostendeling voor groepen).

Kittysplit traceert je IP-adres niet.

Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard?

Kittysplit verwijdert alle persoonlijke gegevens van kitties 12 maanden nadat de laatste activiteit in een kit heeft plaatsgevonden.

Je kunt een kitty direct verwijderen door naar Edit > delete kitty te gaan. De kitty wordt ontoegankelijk en alle persoonlijke gegevens worden verwijderd.

Google Adsense Kittysplit gebruikt Adsense om je advertentiebanners te tonen. Google geeft alle gebruikers in de EER alleen niet-gepersonaliseerde advertenties weer.

Niet-gepersonaliseerde advertenties zijn doelgericht, waarbij contextuele informatie wordt gebruikt in plaats van het gedrag van een gebruiker in het verleden. Hoewel deze advertenties geen cookies gebruiken voor het personaliseren van advertenties, gebruiken ze wel cookies om frequency caps, geaggregeerde advertentierapportage mogelijk te maken en fraude en misbruik te bestrijden.

E-mails en andere communicatie

Als een e-mailadres wordt opgegeven bij het maken van een kitty, ontvangt deze maximaal 2 e-mails voor die specifieke kitty.

Kittysplit gebruikt SendGrid om e-mails te verzenden.

Communicatie tussen jou en Kittysplit zoals chats, e-mails, tweets en privéberichten kan worden opgeslagen om onze communicatie te verbeteren en voor toekomstige referentie.

Google Analytics

Kittysplit maakt gebruik van Google Analytics.

De volgende informatie wordt naar Google Analytics verzonden bij het gebruik van Kittysplit:

  • Apparaat, browser en verwijzer;
  • Unieke identificatiegegevens;
  • Geschatte locatie;
  • Gebruik van de website;
  • Verzoeken en antwoorden verzonden naar en van jouw apparaat.

Deze gegevens worden gebruikt voor

  • Monitoring van de prestaties van de website;
  • Ondersteuning van de bedrijfsvoering van Kittysplit, inclusief verkoop en marketing;
  • Verbetering en optimalisatie van de website en diensten van Kittysplit.

Sociale media en gedistribueerde inhoud

Kittysplit kan de diensten van onze partners gebruiken om contact met jou te houden of om je inhoud te verstrekken. We kunnen je bijvoorbeeld artikelen aanbieden via onze Facebook-pagina of Twitter.

Aanpassingen van dit beleid

Kittysplit zal dit beleid van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Kittysplit beveelt aan dat je regelmatig controleert of dit beleid is herzien. Kittysplit zal gebruikers echter via meldingen in de app op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen die de belangen van de gebruiker negatief zouden beïnvloeden.

Verzoeken of vragen

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens. Je kunt ook contact met ons opnemen met verzoeken om je rechten uit te oefenen onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Dergelijke rechten omvatten het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken. Je kunt contact met ons opnemen via: info@kittysplit.com

Kittysplit’s identiteit en adres

De details van Kittysplit zijn als volgt:

Kittysplit UG (haftungsbeschränkt)
c/o toy rocket science GmbH
Kreuzbergstr. 74
10965 Berlin
Germany

Feedback